Start Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

wg stanu na dzień 30 stycznia 2011 r.
 

Lp.

 

 

Miejscowość

 

 

 

Adres

Grunty

 

 

Rodzaj budynku

Numer
ewidencyjny
działki

Powierzchnia działki ha

1. Rzeszów ul. Hetmańska 9
1375/4
1375/5
0.122
0.0867
administracyjno-biurowy
budynek garażowy
2. Mielec ul. Korczaka 4
805/2
805/4
805/8
805/3
803/10
0,0958
0,1355
0,0979
0,0893
0,0061

budynek administracyjno-mieszkalny
droga wew.
droga wew.
magazym interwencyjny
garaż

 

3.

 

Jarosław

 

ul. Traugutta 9

 

1767

 

0.1682

budynek biurowy
magazyn p/powodziowy
budynek garażowy
budynek biurowy
4. Lubaczów ul. Słowackiego 13
2750/1
2750/2
2750/3
2750/5
2750/7
 0,0753
0,0150
0,0169
0,0040
  
budynek biurowy
droga wew.
plac manewrowy
garaż 2 boksy
 
5. Sanok ul. Piłsudskiego 10
578
 0.0342
budynek administracyjno biurowy
6.

Sanok

ul. Kiczury 233/57 0.0236 budynek warsztatowy
budynek garażowy 5 boksów
7. Solina Polańczyk 242 0.0737 budynek rekreacyjny
budynek rekreacyjny
8. Krosno Żółkiewskiego 10
436/5
436/6
436/7
436/8
0,0508
0,0376
     
0,0124

budynek administracyjno-mieszkalny
garaż
  
droga wew.

9. Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 86 1546 0.4152 budynek administracyjny
magazyn p/powodziowy
magazyn p/powodziowy
magazyn p/powodziowy

Poprawiony (wtorek, 08 marca 2011 07:53)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty